Digitaltryck

 

På DS Tryck har vi specialiserat oss på digitaltryck. Vi trycker allt från visitkort, vykort och almanackor till foldrar, medlemstidningar och affischer.  
 
Digitaltryck är en metod som sparar både tid och pengar, från ett färdigt digitalt underlag till färdigt tryck utan onödiga mellanhänder.

Vi använder Konica Minoltas maskiner för bästa kvalitet och driftsäkerhet.